Bài giảng lớp Điện sinh lý

Danh sách các bài giảng và lịch giảng lớp Điện sinh lý của Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do BS Hồ Hữu Phước biên soạn và giảng dạy vào buổi chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần (cập nhật thường xuyên)

Last updated: 10/10/2013

 

Download toàn bộ bài giảng:

http://www.mediafire.com/?9s4jkhqu1wl1l6i

 

Bài 01. Hệ thống điện học của tim
Download bài 01

 

Bài 02. Các bất thường về nhịp tim
Download bài 02

 

Bài 03. Thăm dò Điện Sinh Lý Tim
Download bài 03

 

Bài 04. Giải phẫu học về X-Quang của tim
Download bài 04

 

Bài 05. Kích thích tim theo chương trình
Download bài 05

 

Bài 06. Rối loạn nhịp chậm và block dẫn truyền

Download bài 06

 

Bài 07. Các thuốc kháng loạn nhịp

Download bài 07

 

Bài 08. Nhịp nhanh trên thất kịch phát và các hội chứng kích thích sớm

Download bài 08

 

Bài 09. Tiếp cận lâm sàng nhịp nhanh nhĩ và cuồng nhĩ

Download bài 09

 

Bài 10. Rung nhĩ

Download bài 10

 

Bài 11. Xử lý lâm sàng nhịp nhanh thất

Download bài 11

Leave a Reply