Đội ngũ Bác sĩ

Danh sách các BS trong khoa:

 • BS CKII Tạ Đình Việt Phương: Trưởng khoa
 • BS CKII Nguyễn Liên Nhựt: Phó khoa
 • BS CKI Nguyễn Thị Thu Hải
 • BS CKI Ka Nhọi
 • BS CKI Phan Ngọc Đức
 • BS Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • BS Nguyễn Xuân
 • BS Nguyễn Hoàng Huy Linh
 • BS Lã Thị Phượng
 • BS Võ Chí Bạc
 • BS Nguyễn Ngọc Thành
 • BS Nguyễn Vũ Đạt
 • BS Dương Khuê Nghi
 • BS Nguyễn Hoàng Tài My

 

Cựu Trưởng khoa: BS Chuyên khoa Tim mạch Hồ Hữu Phước

 

Website Admin: BS Nguyễn Ngọc Thành