Hình ảnh hoạt động tại khoa

Đo điện tâm đồ (ECG)

ECG1

Nghiệm pháp gắng sức trên thảm lăn

npgs02-1

Siêu âm tim

sat02

Nghiệm pháp bàn nghiêng

TiltTest1

Công tác giảng dạy

BS trưởng khoa Hồ Hữu Phước và các sinh viên lớp Y2007 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực tập tại khoa

Hinh BS Phuoc 01